pondelok 29. júla 2013

Oh deer! was here #3 - Ruth Grünbein

Fritz 2010, upútal moju pozornosť, ako inak. Ruth Grünbein je nemecká umelkyňa, ktorej práce sa dajú vidieť v múzeách, súkromných aj verejných zbierkach od Nemecka, Holandska, Talianska až po Švajčiarsko. Vystavovať začala už v 1996, prešla umeleckými študijnými pobytmi v New Yorku a Benátkach a je žiačkou známeho nemeckého umelca Markusa  Lüpertza.


Pre mňa je rozmanitou, farebnou, expresívnou aj dramatickou inšpiráciou. Okrem drobných prác sa sústredí najmä na veľké formáty, a ľudia, ktorí  myslia vo veľkom takých mám ja veru rada. Núti ma premýšľať nad vlastnými kolážami, a krásne tak stimuluje moju nepokojne kreatívnu myseľ. Keby som bola maliarsky zručnejšia, moje Ikea hack Lack stolčeky budú presne poľa nej. Ale nádej je tu aj pre nás, ktorí sa na takýchto umelcov ťažko dostanú pozrieť naživo. Jej diela sa preniesli aj na sériu puzzle od firmy HEYE a tak si môžem pridať prvú vec na môj vianočný wishlist. 

Krása. n.

Ruth via
Fritz 2010 via

Prinzip Hoffnung 2012  via
Toleranz 2011 via
Gipfeltreffen 2011 via
  
Wait 2009 via
***
Fritz 2010 caught my attention, no surprise.  Ruth Grünbein is a German artist whose works can be seen in museums, private and public collections from Germany, Holland, Italy to Switzerland. Her first exhibit was in 1996, she studied art in New York and Venice and is a student of famous German artist Markus Lüpertz.
 For me it is diverse, colorful, expressive and dramatic inspiration. Apart from minor works she focuses mainly on large formats, and people who think in big I adore so much. It forces me to think about my own collages what stimulates my restlessly creative mind. If I were more skilled painter, my hacked IkeaLack tables are exactly based on her art. But there is hope for us, who hardly can see such artists’ exhibitions alive. Her works have been used as series of puzzle made ​​by Heye, and so I can add the first thing on my Christmas wish list. Pure beauty. n.


3 komentáre: